Ervaringen uurgesprek, MDO en overleg sociaal domein

Inmiddels maken al veel huisartspraktijken gebruik van het uurgesprekMulti Disciplinair Overleg (MDO) en overleg met sociaal domein/wijkgericht werken. Maakt u al gebruik van de vergoeding van het uurgesprek, MDO of overleg met sociaal domein?

(Nog) niet…. hieronder treft u enkele voorbeelden uit de praktijk aan. Wellicht geeft dit een extra stimulans om uw uurgesprekken, MDO’s en overleg met het sociaal domein ter vergoeding bij ons in te dienen. 

“Wij hebben veel complexe zorgvragen, ook met mensen met een lage SES. MDO’s deden we altijd al, en doen we regelmatig om de zorg op 1 lijn te krijgen. Deze zorg is noodzakelijk en functioneel. De kwaliteit van de zorg gaat hiermee vooruit. De neuzen dezelfde kant op.  Het is een troost en een bevestiging van het belang, dat we er nu een vergoeding voor krijgen. Want met dubbele consulten komen we er niet,  maar we zijn er toch veel tijd mee kwijt. Dus dank hiervoor. Online is echt supermakkelijk.” (Huisartsen Musis Westerkade) 

“Het uurgesprek is een uitkomst; door middel van de positieve gezondheidsgesprekstechniek (Spinnewiel van Huber of gezondheidsroer) bij patiënten waarbij ik het gevoel had steeds in dezelfde cirkel te zitten, is er door zo’n gesprek echt beweging gekomen in de goede richting.  Allereerst heel fijn voor de patiënt, maar ook mijzelf geeft het positieve energie.” (Huisartsenpraktijk Rozet IJssel)

“Het is een investering aan het begin, maar als alle neuzen dezelfde kant opstaan, levert het voor de vervolgcontact voor alle partijen iets op! Heel makkelijk middels een formulier op AFA!” (Huisartsenpraktijk Hendriks & Huizing) 

“Het MDO geeft betere kwalitatieve zorg door fine tuning met de verschillende betrokken disciplines. De patiënt wordt niet van hot naar her gestuurd. Er wordt een uitgestippelde route bewandeld. Het MDO zorgt dat het reguliere spreekuur niet wordt verstoord.” (Huisartsenpraktijk Dovenetel Arnhem-Zuid) 

“Elkaar weten te vinden, samenwerking erg belangrijk. In een groter verband kijken naar alle aspecten van gezondheidszorg. Meer complete zorg op alle domeinen. Geweldig dat het AFA mogelijk maakt om wijkgericht te werken. Dit genereert meer aandacht voor kwetsbare groepen die in deze lage SES wijk. Het MDO is belangrijk om wijk- persoonsgerichte zorg te kunnen verlenen. Uiteindelijk levert het tijd op; de juiste zorg op de juiste plek. Dank je wel!!” (Huisartsenpraktijk Dovenetel Arnhem-Zuid)

Nieuws en Agenda