Nieuwsbericht juni 2020

Lancering nieuwe website Verwijswijzer

De nieuwe Verwijswijzer is online! 

Wilt u weten waar uw patiënt terecht kan voor een verklaring over zijn gezondheid of een keuring? Of hoe uw patiënt hulp bij ziekte kan krijgen door middel van hulpmiddelen of aanpassingen? En wanneer hij/zij deze vergoedt krijgt? Verwijs dan naar of kijk zelf op:

www.verwijswijzer.nl/arnhem/.

De Verwijswijzer wordt mogelijk gemaakt door AFA en is gemaakt voor huisartsen, medewerkers van huisartspraktijken en de patiënten.

Veel mensen komen onterecht bij de (eigen) huisarts met vragen naar bijvoorbeeld een gezondheidsverklaring of een aanvraag van een hulpmiddel. De (eigen) huisarts kan of mag in veel gevallen niet aan deze vragen voldoen. De verwijswijzer geeft informatie over waar de patiënt wel terecht kan.

Aanvragen van de inlogcode en het bijbehorende wachtwoord voor de huisartsenportaal kan via info@afa-arnhem.nl

Nieuwe mogelijkheden aanvragen vergoedingen AFA

AFA blijft zich ontwikkelen! Zo zijn er weer nieuwe mogelijkheden bijgekomen om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de gelden van Stichting Arnhems Fonds Achterstandswijken.

Naast de reeds bestaande vergoedingen voor:

– tolkentelefoon

– uurgesprek

– projecten

– trainingen & scholingen

– eenmalige bijdrage verbouwingskosten

– eenmalige bijdrage implementatie sms-service

– praktijkcheck laaggeletterdheid

– aanschafkosten SCIL screening en

– aanschafkosten leerboek,

kan er nu ook een vergoeding worden aangevraagd voor:

– Multi Disciplinair Overleg (een MDO)

– overleg met sociaal domein / wijkgericht werken

– Lean Management traject

– bijdrage t.b.v. het omgaan met werkdruk en

– aanvragen t.b.v. het vergroten van de toegankelijkheid van de huisartsenpraktijk.

Alle (nieuwe) mogelijkheden en de manier waarop ze kunnen worden aangevraagd zijn terug te vinden op deze website. 

Voor een snel overzicht van alle mogelijkheden verwijzen we u graag naar de vernieuwde placemat.

Vernieuwde kennisplatform op website AFA

Het kennisplatform van AFA is aangepast. Op deze pagina treft u nu allerlei informatie aan omtrent het Coronavirus (COVID-19), handige websites en vertaalde zorgfolders voor patiënten. 

Neem hier een kijkje.

Naamswijziging tolkentelefoon

Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) is sinds mei 2020 van naam veranderd in Global Talk. De afspraken vanuit AFA zijn ongewijzigd. Als bij het aanvragen van de tolkentelefoon bij Global Talk de klantcode van AFA wordt doorgegeven, gaat de rekening van Global Talk rechtstreeks naar AFA.  Zie hiervoor deze website.

Praktijkbezoeken door AFA inplannen via de digitale weg

Begin dit jaar zijn we begonnen met het bezoeken van de huisartspraktijken om de werkwijze en mogelijkheden van AFA in een persoonlijk gesprek duidelijk en inzichtelijk te maken. We hebben deze bezoeken vanwege het coronavirus stop moeten zetten. We willen dit graag weer oppakken, maar voorlopig via de digitale weg. De afspraken die we hebben afgezegd zullen we binnenkort opnieuw inplannen. Mocht u hier ook prijs op stellen, dan hebben we de komende periode nog diverse data hiervoor beschikbaar. Het gesprek neemt ongeveer een half uur van uw tijd in beslag. Mocht u hiervoor een afspraak willen maken, laat dit dan via e-mail aan ons weten. We zullen dan z.s.m. contact met u opnemen om de afspraak in te plannen.

Aanvraag projecten

Het AFA-bestuur komt op donderdag 15 oktober 2020 weer bijeen. Aanvragen die uiterlijk 1 oktober 2020 bij ons binnen zijn worden dan beoordeeld. Het aanvraagformulier vergoedingen AFA vindt u hier.

Nieuws en Agenda